Usługi

BIOVASTUM TECH ekologia i ekonomia idą ze sobą w parze i nie są traktowane jak przeciwieństwa. W doborze procesów zagospodarowania zawsze bierzemy pod uwagę następujące parametry:

 • Właściwą klasyfikacją odpadów lub produktów ubocznych/paszowych.
 • Sposobach gromadzenia.
 • Sposób przechowywania.
 • Możliwości transportowe.

Dobrze dobrany proces ma realny wpływ na optymalizację kosztów gospodarki odpadami:

 • Oszczędność czasu pracy.
 • Mniejszą częstotliwość odbioru.
 • Tańsze zagospodarowanie.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa pracy w Państwa zakładach.
 • Możliwie jak najlepsze przetwarzanie odpadów chroni nasze środowisko.

W ramach usług świadczonych przez BIOVASTUM TECH znajduje się odbiór, transport oraz profesjonalne zagospodarowanie następujących odpadów lub produktów:

Produkty [zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009] nadające się do dalszego zagospodarowania w skarmianiu zwierząt hodowlanych:

 • Produkty piekarnicze suche [chleb, bułki] – bez opakowań jednostkowych.
 • Produkty z produkcji przekąsek słonych [paluszki, chipsy, przekąski słone] – bez opakowań jednostkowych.
 • Produkty z produkcji wyrobów słodkich [czekolada, wyroby czekoladowe, wyroby zawierające masy słodkie, dżemy, powidła].
 • Produkty piekarnicze mokre [ciasto surowe, polewy, pomady].

Jeżeli jesteście Państwo producentami produktów spożywczych wymienionych powyżej a w dalszym ciągu Państwa produkt jest odpadem specjaliści BIOVASTUM TECH pomogą w uzyskaniu statusu produktu paszowego.

Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywność

 

 • Produkty mleczarskie [jogurty, sery, masła].
 • Mięsa i ryby [konserwy, dania gotowe, wędliny].
 • Karmy dla zwierząt.
 • Odpady garmażeryjne.
 • Odpady rolne, roślinne, plewy.
 • Warzywa i owoce.
 • Kiszonki.
 • Serwatki.
 • Wody technologiczne i popłuczyny z przemysłu spożywczego.
 • Gnojowica i obornik.
 • Biomasa roślinna.
 • Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych.
 • Odpady z produkcji kawy, herbaty i kakao.
 • Napoje, soki, napoje alkoholowe.

Odpady poprodukcyjne, przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia.

 • Czekolada oraz wyroby czekoladowe.
 • Pieczywo luzem.
 • Pieczywo pakowane w opakowania jednostkowe.
 • Pozostałości z produkcji makaronu.
 • Pozostałości z produkcji płatków śniadaniowych.
 • Odpady z produkcji chipsów.
 • Odpady z produkcji słonych przekąsek.
 • Odpady z produkcji ciastek.

  Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

  • Osady z przetwórstwa spożywczego oraz osady z zakładowych oczyszczalni ścieków.

   Odpady KAT II, KAT III

   • Karma dla zwierząt domowych lub materiały paszowe zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego, które z powodów handlowych lub produkcyjnych nie nadają się do skarmiania, ale nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt.
   • Przeterminowane produkty spożywcze zawierające białko zwierzęce.
   • Odpady gastronomiczne.
   • Osady ściekowe zakwalifikowane jako KAT III.

   Jesteśmy przekonani, że każdy odpad może być zagospodarowany jeszcze lepiej, że mamy możliwość wydłużenia jego cyklu życia i przydatności.

   Gwarantujemy wycenę w ciągu 3 dni roboczych pod warunkiem otrzymania od Państwa następujących informacji:

     • Rodzaj wytwarzanych produktów [krótki opis].
     • Ilość wytwarzanych produktów [w skali roku, miesiąca].
     • Sposób gromadzenia [rodzaj pojemnika, worek, big bag].
     • Lokalizacja odbioru odpadów.
     • Preferowany sposób odbioru [kontener, naczepa wywrotka, naczepa firanka].
     • Informacje z etykiety paszowej [białko, tłuszcz, cukier] – dotyczy produktów paszowych.
     • Zdjęcie odpadów.