Biogazownie

Gwarantujemy najwyższą jakość usług w zakresie dostaw substratów dedykowanych do procesu fermentacji metanowej w biogazowniach rolniczych.

Nasza firma, dzięki współpracy z technologami posiadającymi wieloletnie doświadczenie  w prowadzeniu procesów mezofilowych i termofilnych, jako jedyna  w Polsce do wszystkich substratów dostarcza kartę charakterystyki zawierającą między innymi:

 • Nazwę substratu (dla odpadu – kod odpadu, dla UPPZ numer weterynaryjny i kategorię).
 • Wydajność biogazową z 1 Mg.
 • Koszt substratu w przeliczeniu na 1 MWel.
 • Wyniki badań laboratoryjnych (mikro i makroelementy).
 • Zalecenia procesowe w dozowaniu, składowaniu oraz kompozycji optymalnych miksów substratowych.
 • W przypadku osadów w przyzakładowych oczyszczalni ścieków:
 • dokładny opis procesu technologicznego z wyszczególnieniem miejsca w procesie gdzie powstaje osad/ odciek/ściek oraz drogę jaką przebywa do punktu poboru,
 • oświadczenie osób upoważnionych do reprezentacji wytwórcy odpadu, że osad/odciek/ściek pochodzi wyłączenie z procesu technologicznego i nie ma kontaktu ze ściekami socjalno-bytowymi,
 • opinię KOWR potwierdzającą, że osad/odciek/ściek spełnia wymagania substratu dopuszczonego do stosowania w biogazowniach rolniczych.

Dedykowanym transportem w zależności od lokalizacji dostarczymy Państwu między innymi:

 • warzywa i owoce wycofane z obrotu,
 • wytłoki owocowe i warzywne oraz pulpy ziemniaczane,
 • odpady mleczarskie (serwatki, poretentaty, jogurty, sery, masła, itp.),
 • odpady poubojowe (osady, mierzwę, itp.),
 • osady tłuszczowe i panierki,
 • przeterminowane produkty żywnościowe oraz odpady garmażeryjne,
 • wody technologiczne i popłuczyny z przemysłu spożywczego,
 • osady z zakładowych oczyszczalni ścieków.

Ponadto w naszej ofercie znajduje się węgiel aktywny oraz dedykowane suplementy procesu (chelatowe formy mikroelementów) firmy MCMP.

Jesteśmy również otwarci na doradztwo w zakresie optymalizacji procesu fermentacji metanowej w Państwa biogazowni.