BIOVASTUM_TECH jest jednym z wiodących specjalistów na rynku krajowym w dziedzinie zagospodarowania i wykorzystania odpadów oraz produktów z branży spożywczej.

BIOVASTUM_TECH jest pod stałym nadzorem inspekcji weterynaryjnej pod numerem 146591136 oraz widnieje w rejestrze BDO pod numerem 000529501.

BIOVASTUM_TECH jest przedsiębiorstwem świadczącym spersonalizowane i kompleksowe usługi w zakresie obrotu odpadami organicznymi na terytorium całej Polski. 

Misją Firmy jest wyznaczanie najwyższych standardów w obszarze organizacji unieszkodliwiania odpadów organicznych przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej i pełnej ochrony jakości środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ekologicznego. 

Działalność Firmy i jej oferta skoncentrowana jest na odpadach pochodzących z przemysłu rolno-spożywczego / przetwórczego i dedykowana konkretnym uczestnikom rynku, tj. wytwórcom ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych oraz ich przetwórcom (biogazownie, gorzelnie). 

Obok organizacji zagospodarowania (unieszkodliwiania) odpadów organicznych zapewniamy obsługę i wsparcie w procesie zbierania, transportu i spedycji odpadów.

Koncentracja na konkretnym odpadzie, współpraca ze sprofilowanymi uczestnikami rynku odpadów oraz wiedza i doświadczenie wynikające z kilkunastoletniego doświadczenia członków Zespołu Firmy, dają gwarancję profesjonalnej i bezpiecznej obsługi procesu zagospodarowania odpadu organicznego na finalnym etapie jego życia.