Sektor biogazu w Polsce

Sektor biogazu w Polsce

Po wielu trudnych dla sektora biogazu latach pojawia się chyba dobry czas na jego rozwój. Nowe regulacje prawne, w tym ustawa o OZE, tworzą w miarę sprzyjające warunki dla rozwoju rynku biogazowego a chyba zależy od tego czy kolejne nowelizacje nie zmienią zasad gry,...

czytaj dalej
Nowelizacja ustawy o OZE

Nowelizacja ustawy o OZE

Zmiany w ustawie OZE – Dobry kierunek w dobrą stronę. Od początku obowiązywania ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 610), tj. od 2015 r., miało miejsce około 30 nowelizacji tej ustawy. Aktualnie pod auspicjami...

czytaj dalej